Contracts

Number of contracts Grade Subject of the contract Price Published Contractor File
Z075/2018 2018 nájom bytu --- € 31.12.2018 Patrícia Náhliková Downloads
Z074/2018 2018 nájom hrobového miesta 0,00 € 31.12.2018 Mária Dlhošová Downloads
Z073/2018 2018 poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve --- € 31.12.2018 Enviropol s.r.o., organizačná zložka Downloads
Z072/2018 2018 záujmová činnosť CVČ 288 € 18.12.2017 Obec Trebatice Downloads
Z071/2018 2018 záujmová činnosť CVČ 195 € 18.12.2018 Obec Horné Otrokovce Downloads
Z070/2018 2018 zvoz zmesového komunálneho odpadu --- € 03.12.2018 FCC Trnava, a.s. Downloads
Z069/2018 2018 právnické služby 1200 € 03.12.2018 Wolf+Linden s.r.o. Downloads
Z068/2018 2018 nájom bytu --- € 30.11.2018 Silvia Imrichovičová Downloads
Z067/2018 2018 prevod nehnuteľnosti 119,88 € 27.11.2018 Viktor Sečkár Downloads
Z066/2018 2018 súprava povodnňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky 14318,54 € 24.11.2018 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Downloads
Z065/2018 2018 záujmová činnosť CVČ 65 € 21.11.2018 Obec Zemianske Sady Downloads
Z064/2018 2018 Nájom hrobového miesta D420 --- € 21.11.2018 Katarína Poláčiková Downloads
Z063/2018 2018 nájom hrobového miesta D409 0,00 € 07.11.2018 Eva Nikodémová Downloads
Z062/2018 2018 nájom hrobového miesta D490 0,00 € 07.11.2018 Eva Nikodémová Downloads
Z061/2018 2018 nájom bytu --- € 31.10.2018 Veronika Spálová Downloads
Z060/2018 2018 nájom bytu --- € 31.10.2018 Martin Moravec Downloads
Z059/2018 2018 nájom bytu --- € 31.10.2018 Ochaba Dušan Downloads
Z058/2018 2018 dodávka vody --- € 31.10.2018 Milan a Miroslava Holičkoví Downloads
Z057/2018 2018 dodávka vody --- € 31.10.2018 Dávid Kršák Downloads
Z056/2018 2018 dodávka vody --- € 31.10.2018 Marek Danišík Downloads